Димоски, Сашо. 2020. “Театролошкото поимање на митот: случајот Федра”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 163–172. https://doi.org/10.37834/JCP2030163d.