Ангеловска, Деспина. 2020. “Невозможното враќање дома во пиесата Одисеј од Горан Стефановски”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 111–125. https://doi.org/10.37834/JCP2030111a.