Тасевска Хаџи-Бошкова, Искра. 2020. “Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 71–81. https://doi.org/10.37834/JCP2030071thb.