ДАМЈАНОСКИ, М. Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата. Journal of Contemporary Philology, v. 2, n. 2, p. 119–131, 19 Dec. 2019.