ЌУЛАВКОВА, К. Ритуалот на жртвување и економијата на насилството . Journal of Contemporary Philology, v. 2, n. 2, p. 95–103, 19 Dec. 2019.