ПЕТРЕВСКИ, Б. Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик. Journal of Contemporary Philology, v. 2, n. 2, p. 65–79, 19 Dec. 2019.