ТАНУШЕВСКА, Л. Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик. Journal of Contemporary Philology, v. 2, n. 2, p. 49–63, 19 Dec. 2019.