ЈОВКОВСКА, А. Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи. Journal of Contemporary Philology, v. 5, n. 1, p. 89–100, 22 Jun. 2022.