ДИЗДАРЕВИЌ, В. „Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста. Journal of Contemporary Philology, v. 5, n. 1, p. 73–87, 22 Jun. 2022.