ПЕТРЕВСКИ, Б. Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска. Journal of Contemporary Philology, v. 5, n. 1, p. 59–72, 22 Jun. 2022.