МИТКОВСКА, Л.; САРАЧЕВИЌ, Ф. Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии. Journal of Contemporary Philology, v. 5, n. 1, p. 7–25, 22 Jun. 2022.