БУЖАРОВСКА, Р. Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 2, p. 133–156, 19 Dec. 2020.