МИТЕВСКИ, Д. Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 173–182, 20 Jun. 2020.