ДИМОСКИ, С. Театролошкото поимање на митот: случајот Федра. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 163–172, 20 Jun. 2020.