АНГЕЛОВСКА, Д. Невозможното враќање дома во пиесата Одисеј од Горан Стефановски. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 111–125, 20 Jun. 2020.