ТАСЕВСКА ХАЏИ-БОШКОВА, И. Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 71–81, 20 Jun. 2020.