Петревски, Б. (2022). Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска. Journal of Contemporary Philology, 5(1), 59–72. https://doi.org/10.37834/JCP2251059p