Тасевска Хаџи-Бошкова, И. (2020). Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 71–81. https://doi.org/10.37834/JCP2030071thb