(1)
Дамјаноски, М. Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата. JCP 2019, 2, 119–131.