(1)
Ќулавкова, К. Ритуалот на жртвување и економијата на насилството . JCP 2019, 2, 95–103.