(1)
Јовковска, А. Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи. JCP 2022, 5, 89–100.