(1)
Митковска, Л.; Сарачевиќ, Ф. Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии. JCP 2022, 5, 7–25.