(1)
Бужаровска, Р. Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност. JCP 2020, 3, 133–156.