(1)
Димоски, С. Театролошкото поимање на митот: случајот Федра. JCP 2020, 3, 163–172.