(1)
Ангеловска, Д. Невозможното враќање дома во пиесата Одисеј од Горан Стефановски. JCP 2020, 3, 111–125.