(1)
Тасевска Хаџи-Бошкова, И. Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски. JCP 2020, 3, 71–81.