[1]
Ќулавкова, К. 2019. Ритуалот на жртвување и економијата на насилството . Journal of Contemporary Philology. 2, 2 (Dec. 2019), 95–103. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP1920095kj.