[1]
Петревски, Б. 2019. Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик. Journal of Contemporary Philology. 2, 2 (Dec. 2019), 65–79. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP1920065p.