[1]
Танушевска, Л. 2019. Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик. Journal of Contemporary Philology. 2, 2 (Dec. 2019), 49–63. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP1920049t.