[1]
Макаријоска, Л. 2022. Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик. Journal of Contemporary Philology. 5, 1 (Jun. 2022), 121–128. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2251121m.