[1]
Јовковска, А. 2022. Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи. Journal of Contemporary Philology. 5, 1 (Jun. 2022), 89–100. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2251089j.