[1]
Диздаревиќ, В. 2022. „Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста. Journal of Contemporary Philology. 5, 1 (Jun. 2022), 73–87. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2251073d.