[1]
Митковска, Л. and Сарачевиќ, Ф. 2022. Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии. Journal of Contemporary Philology. 5, 1 (Jun. 2022), 7–25. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2251007m.