[1]
Митевски, Д. 2020. Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена. Journal of Contemporary Philology. 3, 1 (Jun. 2020), 173–182. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2030173m.