[1]
Тасевска Хаџи-Бошкова, И. 2020. Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски. Journal of Contemporary Philology. 3, 1 (Jun. 2020), 71–81. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2030071thb.