Опасни и заводливи приказни (Николовска, Н. Кристина. Национални митови од маргините: Факти и фикции во предмодерните црковнословенски записи, Сигмапрес, Скопје, 2023 и Талевска, И. Антисемитизам и холокауст: политика, општество, книжевност, култура, Сигмапрес, Скопје, 2023)

Main Article Content

Ведран Диздаревиќ

Abstract

Николовска, Н. Кристина. Национални митови од маргините: Факти и фикции во предмодерните црковнословенски записи, Сигмапрес, Скопје, 2023 и Талевска, И.  Антисемитизам и холокауст: политика, општество, книжевност, култура, Сигмапрес, Скопје, 2023

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Диздаревиќ, Ведран. 2024. “Опасни и заводливи приказни”. Journal of Contemporary Philology 7 (1), 115–123. https://doi.org/10.37834/JCP2471115d.
Section
Reviews

References

Николовска, Н. Кристина. Национални митови од маргините: Факти и фикции во предмодерните црковнословенски записи, Сигмапрес, Скопје, 2023 и Талевска, И.  Антисемитизам и холокауст: политика, општество, книжевност, култура, Сигмапрес, Скопје, 2023