Наставата во пандемија, инспирација за промени (Елена Oнчевска-Агер и Руска Иванова-Наскова, Настава во пандемија: искутва и поуки од истражувањето на ставовите на студентите и наставниците на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2023, 120 стр.)

Main Article Content

Соња Китановска-Кимовска

Abstract

(Елена Oнчевска-Агер и Руска Иванова-Наскова, Настава во пандемија: искутва и поуки од истражувањето на ставовите на студентите и наставниците на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2023, 120 стр.)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Китановска-Кимовска, Соња. 2024. “Наставата во пандемија, инспирација за промени”. Journal of Contemporary Philology 7 (1), 111–114. https://doi.org/10.37834/JCP2471111kk.
Section
Reviews

References

Елена Oнчевска-Агер и Руска Иванова-Наскова, Настава во пандемија: искутва и поуки од истражувањето на ставовите на студентите и наставниците на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2023, 120 стр.