Уметност или разонода? Комедиите на Јасмина Реза отаде етикетите

Main Article Content

Деспина Ангеловска

Abstract

Јасмина Реза (1959) е една од најзначајните и најизведувани современи драмски автор(к)и. Нејзините пиеси, преведени на повеќе од триесет и пет јазици, се поставуваат во најреномираните театри низ целиот свет. Предмет на анализа на овој труд е „Арт“ (1994), најиграната француска пиеса во светот по комедиите на Молиер. Парадоксално, токму огромната популарност и невидениот успех на пиесата се причината поради која, во текот на долги години, француската театарска критика неа ја сведува на „театар на разонода“ или „булеварски театар“. Денес, меѓутоа, „Арт“ и драмите на Реза се предмет на бројни театролошки анализи и препрочитувања, коишто ги рехабилитираат нивните повеќеслојни квалитети и формална иновативност, во континуитет со театарот на авангардата. Во трудот ќе се задржиме на деконструкцијата на традиционалните драмски категории, како и на поткопувањето на поделбата помеѓу „разонодата“ и „уметноста“, во срцето на оваа „комедија“, којашто импресионира со својата сложена и рафинирана драмска конструкција, како и со универзалноста и сериозноста на темите што ги обработува, зад превезот на лежерноста.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ангеловска, Деспина. 2024. “Уметност или разонода? Комедиите на Јасмина Реза отаде етикетите”. Journal of Contemporary Philology 7 (1), 85–100. https://doi.org/10.37834/JCP2471085a.
Section
Literature

References

Bouchetard, A. (2011). Yasmina Reza, le miroir et le masque. Paris: Éditions Léo Scheer.
Danto, A. (1996). Après la fin de l’art. Paris: Seuil.
Giguere, A. (2010). The Plays of Yasmina Reza on the English and American Stage. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers.
Guénon, D. (2005). Avez-vous lu Reza? Une invitation philosophique. Paris: Albin Michel.
Jaccomard, H. (2013). Les fruits de la passion. Le théâtre de Yasmina Reza. Berne: Peter Lang.
Pavis, P. (2004). L'analyse des textes dramatiques, de Sarraute à Pommerat. Paris: Armand Colin.
Proguidis L. (2001). Entretien avec Yasmina Reza. L'Atelier du Roman, 31:139–156.
Reza, Y. (1998). Théâtre. Paris: Albin Michel.
Reza, Y. (2001). Le hasard, le rire. Entretien avec Lakis Proguidis. L’Atélier du roman, mars 2001.
Schneider, R. (1998). Yasmina Reza in a major key. American Theatre. New York Vol. 15, N° 9, (Nov 1998): 12–15.
Tournier, P. (2000). Yasmina Reza. VSD, 9-15/11/2000.
Ubersfeld, A. (2004). La parole solitaire. Jeu, (110): 56–66.

Bouquet, V. (2023) James Brown mettait des bigoudis : les sourires en coin de Yasmina Reza. Sceneweb, 21 септември 2023. Достапно на: https://sceneweb.fr/james-brown-mettait-des-bigoudis-de-yasmina-reza/ [Пристапено на: 10 март 2023]
Morley, S. (1996). But is it art? The Spectator, 26 октомври 1996. Достапно на: https://archive.spectator.co.uk/article/26th-october-1996/64/theatre [Пристапено на: 10 март 2023]
Salino, B. (2008). Yasmina Reza, l'artifice sans le feu. Le Monde, 4 февруари 2008. Достапно на: https://www.lemonde.fr/culture/article/2008/02/04/theatre-yasmina-reza-l-artifice-sans-le-feu_1007135_3246.html [Пристапено на: 10 март 2023]