Return to Article Details Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор Download Download PDF