Return to Article Details Деривациските процеси на прасловенскиот корен *mer- во македонскиот јазик Download Download PDF