Фраземите со компонента 'нерв' (Чешко-македонски паралели)

Main Article Content

Јасминка Делова-Силјанова

Abstract

Фраземите во чешкиот, но и во македонскиот јазик заземаат мошне важен дел од лексичкиот фонд на јазикот. Фраземите не само што ги отсликуваат животната мудрост и искуството туку укажуваат и на човечката способност за создавање на слики и игри со зборови, од што може да се согледа не само развојот на јазикот туку и развојот на менталитетот на народот. Значително го збогатуваат јазикот и меѓучовечката комуникација, врз чија основа лежи заемното запознавање на луѓето од целиот свет. За потребите на нашиот труд најпрвин го ограничивме нашиот материјал на делата на чешки јазик преведени на македонски јазик. Од тој материјал ги извлековме фраземите што во својот состав како компонента содржат дел од човековото тело ‘нерв’. Потоа, врз тој јазичен материјал направивме анализа во неколку насоки: од аспект на нивната семантика (според концептот на когнитивистичката теорија); од аспект на нивната структура (именски, глаголски, споредбени и цела реченица) и од аспект на начинот како се преведени на македонски јазик.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Делова-Силјанова, Јасминка. 2020. “Фраземите со компонента ’нерв’”. Journal of Contemporary Philology 3 (2), 29–44. https://doi.org/10.37834/JCP2020029ds.
Section
Linguistics

References

Велковска, С. (2008). Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник. Скопје: Велковска, С.
Мургоски, З. (2011). Толковен речник на современиот македонски јазик. Скопје: З. Мургоски.
Толковен речник на македонскиот јазик. (2006).Том трети Л-О. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте П. Мисирков“.
Ширилов, Т. (2008). Фразеолошки речник на македонскиот јазик. Том втори К-П. Скопје: Огледало.

Čermák, F., Hronek, J. and Machač J. (eds.). (1994). Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné. Praha: Academia.
Čermák, F. (2007). Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Praha: Nakladatelství Karolinum.
Lakoff, G., Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. 1.vyd. Brno: Host.
Mrhačová Е. (2000). Názvy částí těla v české frazeologii a idiomatice. Ostrava: Spisy Filozofické fakulty Оstravské univerzity.
Vaňková, I. (2003). O těle, smyslech, citech a prožitcích. Čeština doma a ve světě. 11 (1/2): 7–9.
Vaňková, I. (2005). Kognitivní lingvistika, řeč a poezie: (Předběžné poznámky). In: Česká literatura, Studie, 53/5: 609-637. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Vaňková, I. (2007). Nádoba plná řeči: (Člověk, řeč a přirozený svět). Praha: Nakladatelství Karolinum.

Дигитален речник на македонскиот јазик. www.makedonski.info
Hogenová, A. (2001). Pohyb a vnímání. [Online] Available from: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507539/mod_resource/content/1/Anna%20Hogenov%C3%A1-Pohyb%20a%20vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD.pdf [Accessed: September 25th, 2020]
Příruční slovník jazyka českého (1935–1957). Ústav pro jazyk český, v.v.i. http://psjc.ujc.cas.cz (PSJČ)
Slovník spisovného jazyka českého (2011). Ústav pro jazyk český, v.v.i. http://ssjc.cas.cz (SSJČ)

Извори

Вивег, М. (2000). Раскази за бракот и сексот. Скопје: Табернакул.
Вивег, М., Павловска, Х., Прохазкова, И. (2008). Тројца за никаде. Скопје: Македонска реч.
Кундера, М. (1969). Шега. Скопје: Нова Македонија.
Кундера, М. (2007). Смешни љубови. Скопје: Табернакул.
Кундера, М. (2007). Шега. Скопје: Табернакул.
Кундера, М. (2009). Неподнослива леснотија на живеењето. Скопје: Табернакул.
Кундера, М. (2009). Бесмртност. Скопје: Табернакул.
Њемцова, Б. (2009). Бабичка. Скопје: Македонска реч.
Хашек, Ј. (1988). Доживувањaта на добриот војник Швејк. книга 1 и 2. Скопје: Наша книга.
Храбал, Б. и др. (1992). Чешки хумористични раскази. Скопје: Македонска книга.
Чапек, К. (1977). Избрани раскази. Скопје: Култура.
Чапек, К. (1990). Кракатит. Скопје: Детска радост.

Čapek, K. (1989). Krakatit. Praha: Československý spisovatel.
Čapek, K. (1993). Povídky z jedné a z druhé kapsy. Praha: Československý spisovatel.
Hašek, J. (1990). Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl 1, 2, 3, 4. Praha: Československý spisovatel.
Hrabal, B. (2000). Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Praha: Mladá fronta.
Hrabal, B. (1964). Pábitelé. Praha: Mladá fronta.
Kundera, M. (2006). Nesnesitelná lehkost bytí. Brno: Atlantis.
Kundera, M. (2006). Nesmrtelnost. Brno: Atlantis.
Kundera, M. (2007). Směšné lásky. Brno: Atlantis.
Kundera, M. (2007). Žert. Brno: Atlantis.
Němcová, B. (2008). Babička. Praha: Academia.
Viewegh, M. (2001). Povídky z manželství a sexu. Brno: Petrov.
Viewegh, M., Pawlowská, H., Hercíková, I. (2009). Tři v háji. Praha: Motto.

Intercorp: projekt paralelních korpusů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: https://intercorp.korpus.cz/