[1]
Д. Донев, “СОЦИЈАЛНО-ЕТИЧКАТА МИСЛА НА БОГОМИЛИТЕ”, GZFZF , vol. 76, no. 1, pp. 9-30, Dec. 2023.