(1)
Радуловиќ, М.; Митевски, М. ВАЖНОСТА ОД ГРИЖАТА ЗА МАШКОТО ЗДРАВЈЕ. GZFZF 2023, 76, 819-830.