(1)
Бадаревски, Б. РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА. GZFZF 2023, 76, 793-804.