(1)
Зенделовски, Г. НОВИОТ СВЕТСКИ ПОРЕДОКОД КИНЕСКА ПЕРСПЕКТИВА. GZFZF 2023, 76, 471-483.