(1)
Донев, Д. СОЦИЈАЛНО-ЕТИЧКАТА МИСЛА НА БОГОМИЛИТЕ. GZFZF 2023, 76, 9-30.